تعداد اعضای شورا ۶ نفر است که برای نظارت بر صداوسیما در سال ۱۴۰۲ بودجه ۱۴.۵ میلیاردی برای انها اختصاص یافته است.

دیدگاهتان را بنویسید