+ چون آلمانی‌ها دانشگاه امام صادق ندارند! به جای تمسخر دیگران، مشکلات خودشان را حل می‌کنند!

دیدگاهتان را بنویسید