🔹مقامات اسرائیلی به اجرای طرح جدیدی با هدف جذب هزاران کارگر ساختمانی چینی برای تقویت این بخش اقدام کرده اند.

🔹 این طرح که توسط اداره جمعیت و مهاجرت رژیم صهیونیستی تدوین شده است، شامل استخدام ده هزار کارگر ساختمانی چینی برای ادغام آنها در بخش ساخت و ساز اسرائیل می باشد.
تارنمای عبری «بیزینس» گزارش داد: «صدها کارگر چینی طی چند روز قبل وارد فلسطین (اشغالی) شده اند و تماس های پیاپی با دولت چین منجر به توافقی برای رفع محدودیت ها برای ورود آنها شده و انتظار می رود 3 هزار کارگر چینی در هفته جاری وارد شوند.»
به گزارش این وبسایت، 80 هزار کارگر فلسطینی علاوه بر حدود 24 هزار کارگر خارجی از مولداوی، اوکراین و رومانی در اراضی اشغالی در بخش ساخت و ساز مشغولند. سال گذشته به تنهایی 5384 کارگر ساختمانی از چین و مولداوی وارد شده اند که اگر به همین سرعت ادامه یابد تا پایان سال 2023 از یک سوم نیروی کار فلسطینی فراتر خواهد رفت

دیدگاهتان را بنویسید