◀️ من نقش تدبیرگر و مدیریت بحران‌ را برای آنان قائل نیستم و فکر نمی‌کنم آنان جزئی از راه‌حل مشکلات امروز جامعه هستند. بیشتر آنان را در صورت و هیبت مشکل می‌بینم.

◀️ در بسیاری از موارد منفعل هستند و آنگاه که به سخن می‌آیند بر شعله‌های آتش خیزش‌ها می‌دمند در شرایطی، مدیریت بحران مستلزم این است که آن کسانی که خودشان را مدیر بحران می‌دانند سخنی نگویند و کاری نکنند.

◀️ لطف کنند و کنار بکشند و سخنی نگویند و حتی کاری انجام ندهند. به دلیل اینکه از هر سخن و حرکت آنها بلا می‌خیزد. اینها اگر کنار بکشند آن فضای جنبش منطق خودش را پیدا می‌کند و در درون خودش به یک اصول و چهارچوبی می‌رسد که ممکن است خود، خودش را تدبیر کند.

دیدگاهتان را بنویسید