🔹 ایران دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد. ذخایر گازی ایران 5 برابر بیشتر از آمریکا و 23 برابر نروژ است. قاعدتا ایران باید به عنوان یک بازیگر جهانی در تولید گاز طبیعی قرار گیرد اما بخاطر تحریم‌ها و عدم ورود تکنولوژی به کشور و نپیوستن به FATF ایران دچار بحران گاز در زمستان شده است.

دیدگاهتان را بنویسید