او به دلیل فراخوان نشریه برای کشیدن کاریکاتورهای خامنه‌ای گفت: «مسلمانان دیر یا زود انتقام خواهند گرفت و ممکن است شما انتقام گیرندگان را بازداشت کنید، اما مردگان دیگر زنده نمی‌شوند.»

دیدگاهتان را بنویسید