🔹اظهاراتش را دیدم؛ نمی‌دانم چه مقدار از آن ارادی و تحت اختیار بوده / امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده؛ طبیعت این مسیر ریزش‌ها و رویش‌هاست

🔹پیمان جبلی درباره پناهندگی برادر خود گفت: این اتفاقات، اتفاقات جدیدی نیست و امثال این اتفاقات در گذشته هم بوده و طبیعت این مسیر ریزش‌ها و رویش‌ها است.
برادر پیمان جبلی رئیس صدا و سیما بدلیل نداشتن امنیت جانی در ایران و عدم آزادی بیان از کشور خارج شد و به آمریکا پناهنده شد

دیدگاهتان را بنویسید