رحمت الله بیگدلی، فعال سیاسی: دولت انقلابی رئیسی در زمستانی بدون برف و سوز سرما هر روز ادارات و مدارس را به‌خاطر افت فشار گاز تعطیل می‌کند!

🔹اکنون ‎حسین شریعتمداری، ‎امیرحسین ثابتی، ‎علی‌اکبر رائفی‌پور و شرکا که از زمستان سخت اروپا می‌گفتند و رئیسی را خام این توهمات می‌کردند بگویند کدام کشور اروپایی ادارات و مدارس خود را تعطیل می‌کند؟!

دیدگاهتان را بنویسید