🔹 شاخص فلاکت هانکه، شامل جمع نرخ تورم و بیکاری و نرخ بهره بانکی منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی حقیقی است. بر این اساس ایران جز 10 کشور از بدترین کشورهای جهان برای زندگی قرار دارد.

دیدگاهتان را بنویسید