🔹بانک جهانی هشدار داد به دلیل جنگ اوکراین و آثار همه گیری کرونا، اقتصاد جهانی به شکل خطرناکی در آستانه رکود قرار دارد.
🔹این بانک پیش بینی‌ها درباره رشد برای سال جاری را حدود ۵۰ درصد کاهش داد و اعلام کرد، فقیرترین مردم احتمالا بیشترین آسیب را خواهند دید.

دیدگاهتان را بنویسید