فیلم بخش خبری صداوسیما در روز سوم ساقط شدن هواپیمای اوکراینی توسط سپاه (۲۰دی۹۸):
موتور هواپیما به علت نقص فنی آتش گرفته
عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی: محرز است موشکی به هواپیما اصابت نکرده
ربیعی سخنگوی دولت: موشک دروغ وعملیات روانی آمریکا است
کاپیتان شهبازی: شایعه موشک هجمه سیاسی است
(حافظه تاریخی)

دیدگاهتان را بنویسید