🔹 این اعداد از انالیز اطلاعات بانک مرکزی بدست امده است و نشان دهنده تورم بین ۴۶.۶ تا ۴۹.۳۱ درصد تا پایان سال ۱۴۰۱ می باشد.

🔹نکته جالب این نمودار  مقایسه تاسف باری است که از میزان تورم هفت سال گذشته کشور به ما می‌دهد که باید توجه داشته باشیم که اعداد نمایش داده شده متوسط تورم در کشور را نشان می‌دهد و در برخی بخشها مانند مواد غذایی ما شاهد تورم سه رقمی هم بوده‌ایم که برای بسیاری از دهکهای جامعه تحمل‌ناپذیر می‌باشد.

دیدگاهتان را بنویسید