🔹طبق گزارش رسانه های مختلف، شرکت تی موبایل با همکاری شرکت استارلینک قرار است در یک پروژه مشترک تا سال ۲٠۲۴ تمامی گوشی های هوشمند را به اینترنت جهانی متصل کند که شامل منطقه جغرافیایی ایران هم می شود.

دیدگاهتان را بنویسید