محمود امیر‌ی‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ضمن ارزشمند خواندن بر عهده گرفتن کفالت‌های سیاسی معترضان محکوم به اعدام توسط نمایندگان پارلما‌ن‌ کشورهای مختلف، از جمله آلمان گفت: اما این‌ها کافی نیست، برای جلوگیری از اعدام‌ها باید گام‌هایی عملی برداشته شود.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران انگیزه اعدام‌ها را اشاعه ترس خواند، چرا که جمهوری اسلامی نتوانسته اعتراضاتی را که نزدیک به چهار ماه است ادامه دارد، مهار کند.

دیدگاهتان را بنویسید