🔹 دادستان تهران گفت: در روزهای گذشته در تهران حتی فاصله ۲۰۰ متری قابل مشاهده نبوده است. به آمار بیمارستان‌ها مراجعه کنید که چه تعداد از مردم به دلیل تنفس این هوای آلوده بستری شدند. چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟

دیدگاهتان را بنویسید