🔹 رئیس جمهور با بیان اینکه در سفر آقای مادورو به تهران توافقات مفیدی برای گسترش روابط فیمابین به دست آمده است، اظهار داشت: اجرای این تفاهمات می‌تواند ظرفیت‌های متنوع دو کشور را در مسیر گسترش همکاری‌های دوجانبه عملیاتی کند.

دیدگاهتان را بنویسید