روزنامه همشهری:
◀️ هزینه واقعی معیشت شرافتمندانه (نه حداقلی) یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری در بهمن‌ماه (زمان تعیین هزینه معیشت) از ۱۳.۹ میلیون تومان در بهمن سال قبل به مرز ۲۱ میلیون تومان در بهمن سال‌جاری افزایش خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید