آقای رئیسی از وزیر حامی فسادتان، حمایت می‌کنید

◀️ گوشت را به گربه می‌دهیم، می گوییم نخور.

◀️ آقای رئیسی! شما صحبت از مبارزه با فساد نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید