◀️ عصرایران در یادداشتی با اشاره به اظهارات اخیر سعید جلیلی نوشت: سال هاست که مردم ایران با گوشت و پوست و خون و استخوان خود دارند آثار تحریم هایی را که «کاغذپاره» خوانده شدند، احساس می کنند و رنج می برند و خدا می داند چند نفر بر اثر این تحریم ها، جان خود را از دست داده اند؛ بعد جناب ایشان هنوز دارد می گوید قطعنامه ها، مشمول فلان فصل نبود!

دیدگاهتان را بنویسید