◀️ محمدرضا خباز فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره چرایی تفاوت درک مردم و درک دولت از وضعیت کشور گفت: دولت آقای رئیسی در عالم رویا زندگی می کند چون امروز صدای شکستن استخوان های مردم زیر بار تورم و گرانی به گوش می رسد ولی از نگاه دولت گویا هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده است. از قدیم می گویند «شکم سیر از شکم گرسنه خبر ندارد.» به نظر می رسد دولتمردان ما زندگی مرفهی دارند که متوجه سختی های زندگی مردم نمی شوند.

دیدگاهتان را بنویسید