🔹 قوانین بشری وحی منزل نیستند و مقل قرآن ثابت نیستند می‌توانند تغییر کنند لذا بسیاری از قوانینی که مردم از آن ناراضی هستند مثل اعدام‌ها باید تغییر کند.

🔹 در روزهای گذشته بسیاری از جوانان زاهدان را فله‌ای بازداشت کردند و ما اکنون نگرانیم و باید نسبت به این مسئله تدبیر بشود. نه کسی را بگیرید، نه زندان بیندازید؛ نه خودتان را به زحمت بیندازید نه مردم را.

🔹 ایران تنها مال سحرخیزان و روزه‌داران و نمازگزاران نیست، ایران مال همه است؛ مال تمام اقوام و اقلیت‌ها و انسان‌ها و بی‌دین‌ها و بادین‌هاست؛ نه اینکه بگوییم کشور فقط متعلق به کسانی است که در نماز جمعه شرکت می‌کند. مال هر کسی که رای داده یا رای نداده؛ کسی جمهوری اسلامی را قبول دارد یا ندارد.

🔹 اقتدار حکومت سلاح هسته‌ای و ارتش و قدرت نظامی نیست، بلکه اقتدار نظام رضایت مردم است و اینکه مردمی باشد و در مقابل مردم شانه‌اش را پایین بیاورد.

دیدگاهتان را بنویسید