🔹از دلایل تنش ارزی اخیر خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از کشور است

🔹در گزارش ارزی کمیسیون اقتصادی مجلس آمده است، تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیرر سمی، اتکاء خطرناک سیاست گذار به آمار گمراه کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز به صورت اسکناس و حواله از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی اهم مسائلی است که تحت شعاع نگاه کوتاه مدت تصمیم گیران در حوزه ارزی قرار گرفته است.‌‌

👈آمارهای بانک مرکزی: بهار امسال حتی بیشتر از کل ۱۲ ماه پارسال، فرارِ سرمایه از ایران اتفاق افتاده.

دیدگاهتان را بنویسید