🔻عربستان، شرط محرم برای ثبت نام زنان در حج را حذف کرد

وزارت حج و عمره عربستان اعلام کرد که زنان مجازند بدون حضور محرم در حج ثبت نام کنند و حضور محرم دیگر اولویت ندارد پیش از این حضور محرم به همراه زن شرط واجب ثبت نام برای حج بوده است
این موضوع با واکنش های متعددی در محافل مختلف عربستان سعودی و منطقه عربی همراه بوده است
برخی از کابران فضای مجازی خواستار لغو چنین تصمیمیی از سوی عربستان سعودی شده اند

دیدگاهتان را بنویسید