🔹یعنی یک ریال عمان برابر با یک میلیون و صد و چهل هزار ریال ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید