حدود 66 درصد مردم روسیه از فروپاشی شوروی سابق احساس پشیمانی و تاسف میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید