🔹او پیش از انتخابات می‌گفت که امروز ضرورت و نیاز اینترنت مانند آب و برق شده و همه مردم باید از یک حداقل از فضای مجازی و اینترنت برخوردار باشند. همچنین وعده داد که اینترنت رایگان در اختیار افرادی که توان مالی پایینی دارند نیز قرار میگیرد

پ ن؛ رئیسی دروغگو دشمن خداست و‌محارب نه جوانانی که بخاطر داشتن حقوق اولیه انسانی برچسب محارب میکنید و اعدام‌میکنید.
👈حالا در شرایطی قرار داریم که نه تنها فیلترینگ گسترده صورت گرفته است، بلکه فروش فیلترشکن نیز جرم تلقی می‌شود!

دیدگاهتان را بنویسید