روزنامه جهان صنعت نوشت:
آمارهای ارائه‌شده از یک نهاد رسمی و دولتی نشان می‌دهد در حالی که باید براساس گفته‌های دولت فعلی از شتاب به زیر خط فقر رفتن ایرانیان کاسته می‌شد روندها واژگونه شده است. تازه اگر فرض بر این باشد که دولت قبلی مسوول پیشرفت فقر بوده است باید گفت رئیس دولت فعلی در آن زمان رئیس قوه قضاییه بوده و قالیباف هم رئیس مجلس بوده است و هیچکدام کاری نکرده‌اند.

◀️ حقیقت عریان این است که قطار پیشرفت فقر شتابان‌تر از قطار پیشرفت مورد ادعای رئیسی حرکت می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید