روزنامه جهان صنعت نوشت:
🔹چند روز پیش خبر رسید صفحه رسمی رئیسی در اینستاگرام «تیک آبی» گرفت، چه کسی و کدام نهاد و اندیشه به رئیس دولت سیزدهم و معاونان و همراهانش در هیات دولت اجازه شرعی و قانونی داده است از امتیاز ویژه برخوردار باشند.

🔹این تناقض و محدودیت‌ها و محروم کردن شهروندان و استفاده امتیازآور از منصب دولتی راه را برای بدگمانی بیشتر شهروندان هموار می‌کند. راه این است که رئیسی از تیک آبی اینستاگرام بیرون آید یا راه را باز کند تا همه شهروندان از این شبکه اجتماعی استفاده کنند.

دیدگاهتان را بنویسید