🔹”یوآف گالانت” 64 ساله در نخستین اظهارنظر بعد از تصدی سمت وزیر دفاع تاکید کرد همه تلاش ها را برای جلوگیری از کسب سلاح هسته ای توسط ایران به کار می گیرد.

مقام امنیتی سابق اسرائیل:
🔹”رهبران ایران توافق هسته ای را امضا نخواهند کرد چون به نظر می رسد از شرایط رضایت دارند. همه منافع را کسب می کنند بدون اینکه توهین شوند”.

دیدگاهتان را بنویسید