🗣 فریدون مجلسی، دیپلمات سابق:

◀️ بهترین توافقی که ایران به دست بیاورد این است که بتواند نیروهای دفاعی خود را حدالامکان حفظ کند و فعالیت‌های هسته‌ای خودش را در اختیار نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دهد و ثروت داخلی خود را صرفا صرف توسعه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی داخل ایران کند.

◀️ تیم مذاکره کننده  تمایلی برای رسیدن به یک توافق ندارد. آنها خواهان برخوردی هستند که منجر به نابودی اسراییل شود و با این حساب میلی به توافقی که غرب از آنها انتظار دارد ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید