قرار بود زمستان سخت برای اروپا رقم بزنند ولی برای مردم خودمون رقم‌زدن.

این جدول تعرفه جدید گازه.
درصورتی که ثابت شده سرانه مصرف هر ایرانی از خیلی کشورهای دنیا کمتره تازه با این‌همه لوازم خونگی داغونی که میسازن.

دیدگاهتان را بنویسید