به گفته محققان جنگ اروپا، این ارقام به این معنی است که ارتش روسیه اکنون حدود 16.66 درصد از خاک اوکراین را اشغال کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید