دکتر حجت پارسا استاد اقتصاد و رئیس سابق دانشکده اقتصاد دانشگاه خلیج فارس که در اعتراض به برخورد با دانشجویان استعفا کرد در پست اینستاگرام خود نوشت:

بمیری به نام و نمانی به ننگ
که مردن به از زندگانی به ننگ
مخاطبان خاص هیچ وقت یه ایرانی رو تهدید نکنید… برای چوپانی هم آمادگی دارم … نمی رویم ، می مانیم و می سازیم…

این پست دارای یک دیدگاه است

  1. اریا غفوری

    مرگ بر خامنه ای و رژیم استعدادکشش

دیدگاهتان را بنویسید