در چنین نقاطی با وجود قطعی برق، گرما، آب، روشنایی، اینترنت، برق تلفن همراه، مکان استراحت، جعبه کمک‌های اولیه، تامین نیاز مادر و کودک فراهم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید