محمد نوریزاد برای خود درخواست حکم اعدام کرد.

دیدگاهتان را بنویسید