🔹جهانبخش سنجابی، دبیر اتاق کل مشترک ایران و عراق : دولت عراق به‌صورت رسمی برای شرکت‌های پیمانی ایران ممنوعیتی ابلاغ نکرده است اما فضا و محیط کسب‌وکار در حوزه‌های عمرانی در عراق به‌گونه‌ای که همه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند به دلیل عدم توانایی در تامین ضمانت‌های بانکی در مناقصات شرکت کنند.
🔹تحریم‌ها باعث شده است که وقتی یک شرکت ایرانی به شبکه بانکی عراق مراجعه کند به دلیل هویت ایرانی نمی‌توانند ضمانت‌نامه بانکی برای پیمان‌کار ایرانی دریافت کند.
🔹عراق به دلیل تحریم‌ها و عدم عضویت ایران در کنوانسیون FATF متاسفانه باوجود علاقه قلبی تجار و به دلیل بورکراسی و شبکه پولی و بانکی از ارتباط مستقیم با ما پرهیز می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید