مدیر توسعه خطوط آبرسانی شرکت آبفا:

🔹مخازن استان تهران با ۹۰۸ هزار مترمکعب در پایین‌ترین حد استاندار خود قرار دارد.

🔹در حال حاضر مصرف آب تهران ۳۹ هزار و پانصد لیتر بر ثانیه است، در حالی که ورودی آب به شهر تهران ۳۴ هزار و پانصد لیتر می‌باشد.

🔹حجم ذخایر سدهای استان تهران به حداقل میزان طی ۵۰ سال گذشته برسد و از مصرف‌کنندگان درخواست داریم با کاهش ۲۰ درصدی خود ما را یاری دهند.

🔻سد لار از سدهای پنج گانه استان تهران در پی 3 سال خشکسالی متوالی حاکم بر کشور با کاهش حدود 60 درصدی ذخایر نسبت به میانگین 5 ساله رو به روست.
تصاویری از وضعیت سد لار می بینید

دیدگاهتان را بنویسید