اومدن سینه سپر کردن که حلش می کنیم و آنتی بیوتیک از هند وارد کردند!
حالا بعد از آزمایشات روی این آنتی بیوتیک ها مشخص شده مقدار ماده موثره غیر قابل قبول بوده و حالا دستور جمع آوری آنها را دادند!

اومدین ابرو رو درست کنید زدین چشمش رو هم درآوردید!
این اسمش افتضاح مدیریتی نیست، فاجعه مدیریتی ست…

دیدگاهتان را بنویسید