عباس عبدی در پاسخ به نقد مطلب آصف بیات، جامعه‌شناس که پیشتر در روزنامه اعتماد منتشر شد در مطلبی با عنوان «اشتراکات ‌و اختلافات اصلاح و انقلاب» نوشت:

🔹تمامی اشتباهات هر دو حرکت اصلاحی و جنبش سبز قابل پیش‌بینی و قابل اجتناب بوده است. انداختن مسئولیت شکست خود به دوش حکومت، مسئولانه نیست، چون فرض ما بر این بوده که آنان مقابله خواهند کرد اگر راحت تن می‌دادند که دیگر نیاز به اصلاحات و جنبش دیگری نبود.

🔹حکومتی که گمان می‌کرد با حذف دیگران به مقصود خود می‌رسد، اکنون و فقط یک سال پس از یک‌دست شدن، مواجه با وضعیت خطیری شده است که در خواب هم نمی‌دید.

🔹اصلاحات موفق نشد، چون اصلاح‌طلبان به اصول آن ملتزم نماندند. جنبش سبز هم فارغ از خوب و بدی آن جریانی متفاوت از اصلاح‌طلبی بود. نتیجه خواسته یا ناخواسته آن‌هم (در عمل فرقی به حال مردم نمی‌کند) امنیتی شدن فضا و امتناع یا سخت کردن کنش اصلاحی بود.

دیدگاهتان را بنویسید