حالش رو به بهبودی‌ست، امروز یک جراحی دیگه داشت برای خارج کردن گلوله از نزدیکی ستون فقرات؛ دوشنبه هم یک عمل دیگه در پیش داره.
بهش قول دادن کیان و رادین و همسرش، بعد عمل آخر میان بیمارستان برای دیدنش.

دیدگاهتان را بنویسید