فوتبال و ملحقاتش، تنها چیزی است که این روزها ذره ای برایم اهمیتی ندارد

دیدگاهتان را بنویسید