🔹نفت ما در توئیتی نوشت؛
پتروشیمی مبین به دلیل سومدیریت از مدار خارج شده و باعث تعطیلی پتروشیمی های جم، پردیس و پارس شده است و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت! جالبتر اینکه احتمالا بعد از قطع یوتیلیتی،خوراک ‎گاز این مجتمع ها نیز به
دلیل برودت هوا قطع شود!

دیدگاهتان را بنویسید