رییس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست:
🔹‏باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود.

🔹گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کم توجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت بنزین پتروشیمی آلوده به چرخه توزیع.
با مردم صادق باشید.

🔹‏آمار رسمی نشان می‌دهد با جدیت در اجرای برنامه کاهش آلودگی هوا از سال‌های ۷۹ و بعد دوباره از ۹۲ با همکاری دستگاه‌های مسئول آلودگی کاهش یافت و تعداد روزهای سالم و پاک به طور معنی‌داری افزایش داشت.
با همراهی مردم انجام دادیم و شد. انجام دهید، می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید