وزیر امور خارجه اوکراین:

🔹دسته جدیدی از موشک های روسیه به زیرساخت های حیاتی کشورمان اصابت کرد

🔹روسیه به جای جنگیدن در میدان جنگ با غیرنظامیان می جنگد

دیدگاهتان را بنویسید