شرکت راه آهن اوکراین طی اعلامیه ای از شهروندان بابت تاخیر نیم ساعته قطارها عذرخواهی کرد .
در این بیانیه آمده : بدلیل ذخیره کم انرژی، لکوموتیوهای دیزلی ذخیره شده خارج شده اند، همه قطارها به حرکت خود ادامه خواهند داد.

در حال حاضر قطار شماره 81/82 کیف – اوژگورود با بیش از 30 دقیقه تاخیر در حال حرکت است.

حرکت قطار سریع السیر زیر نیز با تاخیر انجام می شود:
#713کیف — کراماتورسک
#732 کیف – دنیپرو.

80 درصد قطارهایی که در حال حاضر در جاده ها حرکت می کنند طبق برنامه به حرکت خود ادامه می دهند.

دیدگاهتان را بنویسید