🔹 در روز شنبه ۷ آبان ماه قیمت دلار آزاد به ۳۲۹۲۰ تومان و قیمت ارز نیما به ۲۷۳۶۰ تومان رسید. در شرایطی که قرار بود با حذف ارز ترجیحی قیمت ارز کاهش پیدا کند، در هفتم آبان ماه نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۱، قیمت دلار آزاد ۵۷۰۰ تومان و قیمت دلار نیما ۲۴۰۰ تومان افزایش یافته است.
🔹قدرت خرید مردم با قیمت بالای دلار و به تبع آن کالاها از بین رفته است. بانک مرکزی در صرافی ها اسکناس دلار را به مردم می فروشد. قیمتهای بالای دلار موجب شده درآمد ارزی کشور به جای صرف امور جاری مردم در پستوی خانه ها انبار شود.
🔹افزایش قیمت دلار یعنی تداوم و تشدید فلاکت و مصیبت مردم، یعنی افزایش قیمت همه چیز از آب معدنی و پوشک بچه گرفته تا غذا، دارو و اجاره خانه. این قیمتهای غیرواقعی و دستوری دلار مبنای قیمت همه چیز حتی کالاها و خدمات دولتی قرار خواهد گرفت. 

دیدگاهتان را بنویسید