سرباز، برای امثال اینها هموطن را نزن، نکش!

دیدگاهتان را بنویسید