🔹 به نسبت صد سال گذشته، حکومت‌های دموکراسی افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند و حکومت‌های استبدادی و خودکامه با کاهش فزاینده مواجه شدند. هم‌ اکنون 89 حکومت دموکراسی در جهان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید