🔹در شش سال گذشته قیمت سبد مصرفی ایرانیان ۵.۴ برابر شده؛ اما این افزایش بین استان‌ها تفاوت‌های زیادی داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید