ایشون ۸۵ ساله هستن. پروفسور فرهود چند ماه پیش هم طرح مجلس برای منع غربالگری جنین و جلوگیری از سقطهای قانونی رو خلاف حقوق بشر و کرامت انسانی و بازگشت به ۲۰۰ سال پیش توصیف کرده بود

دیدگاهتان را بنویسید